Medi­ta­tie die in ieder dage­li­jks leven past

Wij weten hoe moei­lijk het is om momen­ten van rust in het dage­li­jks leven te bren­gen. Daarom biedt 7Mind jou de een­vou­digste intro­duc­tie tot medi­ta­tie die je maar beden­ken kan. Beschik­baar voor zowel Android als iOS en ook als web­ap­p­li­ca­tie. Met tips en medi­ta­ties spe­ciaal voor jou en geschikt voor ieder moment. Voor de brood­nodige portie rust, onaf­han­ke­lijk van hoe je dag eruit ziet.